Giant Prawn
Giant Prawn

Graphie on paper 24 x 19"

Sea Flea
Sea Flea

Graphite on paper 9 x 11"

Devil Hand Lobster
Devil Hand Lobster

Graphite on paper 19 x 24"

Crab
Crab

Graphite 9 x 11"

pinchy2.jpg
Giant Prawn
Sea Flea
Devil Hand Lobster
Crab
pinchy2.jpg
Giant Prawn

Graphie on paper 24 x 19"

Sea Flea

Graphite on paper 9 x 11"

Devil Hand Lobster

Graphite on paper 19 x 24"

Crab

Graphite 9 x 11"

show thumbnails